Hayatınızı kolaylaştıracak tuşlar

GENEL KISAYOLLAR:
• CTRL+C (Kopyala)
• CTRL+X (Kes)
• CTRL+V (Yapıştır)
• CTRL+Z (Geri Al)
• DELETE (Sil)
• ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na atmadan kalıcı olarak sil)
• Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
• Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğeye kısayol oluştur)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
• CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına g*tür)
• CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına g*tür )
• CTRL+AŞAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın başına g*tür)
• CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına g*tür )
• Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
• Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öğe seç veya bir belgede metin seç)
• CTRL+A (Tümünü seç)
• F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
• ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
• ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
• CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
• ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
• ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön)
• F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş)
• F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
• CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
• ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
• Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştirir)
• F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir)
• SAĞ OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
• SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
• F5 tuşu (Etkin pencereyi günceleştir)
• GERİ AL (Bilgisayarım ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
• ESC (Geçerli görevi iptal et)
• CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatılmasını önle)

İLETİŞİM KUTUSU KLAVYE KISAYOLLARI:
• CTRL+SEKME (Sekmeler arasında gezin)
• CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
• SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
• ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)
• ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)
• ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)
• ARA ÇUBUĞU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
• Ok tuşları (Etkin seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç)
• F1 tuşu (Yardım görüntüle)
• F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
• GERİ (Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

MICROSOFT DOĞAL KLAVYE KISAYOLLARI:
• Windows Logosu (Başlat menüsünü göster veya gizle)
• Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)
• Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
• Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
• Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri geri yükle)
• Windows Logosu+E (Bilgisayarımı aç)
• Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
• CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
• Windows Logosu+F1 (Windows Yardımı’nı görüntüle)
• Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
• Windows Logosu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)
• Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

ERİŞEBİLİRLİK KLAVYE KISAYOLLARI:
• Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)
• Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık’ı aç veya kapat)
• Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları’nı aç veya kapat)
• Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar’ı aç veya kapat)
• Beş saniye boyunca NUM LOCK (Geçiş Tuşları’nı aç veya kapat)
• Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

WINDOWS GEZGİNİ KLAVYE KISAYOLLARI:
• END (Etkin pencerenin sonunu göster)
• HOME (Etkin pencerenin başını göster)
• NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)
• NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
• NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
• SOL OK (Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya üst klasörü seç)
• SAĞ OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

KARAKTER EŞLEM İÇİN KLAVYE KISAYOLLARI:
Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısa yollarını kullanarak hareket edebilirsiniz
• SAĞ OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)
• SOL OK (Sola veya önceki satırın başına git)
• YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
• AŞAĞI OK (Bir satır aşağı git)
• PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
• PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)
• HOME (Satırın başına git)
• END (Satırın sonuna git)
• CTRL+HOME (İlk karaktere git)
• CTRL+END (Son karaktere git)
• ARA ÇUBUĞU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap)

MICROSOFT YÖNETİM KONSOLU (MMC) ANA PENCERE KLAVYE KISAYOLLARI:
• CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)
• CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
• CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
• CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
• CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
• ALT+ARA ÇUBUĞU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
• ALT+F4 (Konsolu kapat)
• ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
• ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
• ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
• ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)

MMC KONSOL PENCERESİ KLAVYE KISAYOLLARI:
• CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
• ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
• F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç)
• F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
• CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
• CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
• ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa Özellikler iletişim kutusunu aç)
• F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
• CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)

UZAK MASAÜSTÜ BAĞLANTISI GEZİNTİSİ KISAYOLLARI:
• CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)
• ALT+PAGE UP (Programlar arası soldan sağa geçiş yap)
• ALT+PAGE DOWN (Programlar arası sağdan sola geçiş yap)
• ALT+INSERT (Programlar arasında en sık kullanılma sırasına göre dön)
• ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisayarını bir pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)
• ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)
• CTRL+ALT+Artı işareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)

MICROSOFT INTERNET EXPLORER GEZINTISI KISAYOLLARI:
• CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç)
• CTRL+E (Arama çubuğunu aç)
• CTRL+F (Bul yardımcı programını başlat)
• CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)
• CTRL+I (sık kullanılanlar çubuğunu aç)
• CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)
• CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini aç)
• CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L ile aynı)
• CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)
• CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleştir)
• CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

WINDOWS XP KISAYOLLARI :
• ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
• ALT+ESC / en son acılan ıtem lerı gecıs saglar
• ALT+F4 / aktif pencerelerı kapatır
• ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menusu
• ALT+TAB / menuler arasında geçiş
• BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçiş
• CTRL+A / hepsini seç
• CTRL+B / kalın yazı
• CTRL+C / kopyala
• CTRL+I / italik
• CTRL+O / dosya açma
• CTRL+U / alt cızgı
• CTRL+V / yapıştır
• CTRL+X / kes
• CTRL+Z / geri tusu
• CTRL+F4 / dökümanları kapatır
• CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
• CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kısayol oluşturur
• SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
• ESC / ıslemlerı durdurur
• F1 / help
• F2 / seçili öğenin ismini degiştirme
• F3 / arama dosya ve klasörlerde
• F4 / adres çubuğunu açar
• F5 / yenileme
• F6 / adres çubuğuna gider
• F10 / active sayfalarda çubuğa gider “dosya eklemek araçlar filan”
• SHIFT+F10 / sağ tıkladıgınızda açılan menu
• CTRL+ESC / start menusu
• SHIFT+CTRL+ESC / görev yönetıcısı
• WIN / start menüsü
• WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü
• WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
• WIN+E / bilgisayarımı açar
• WIN+F / arama dosya ve klasörlerde
• WIN+F+CTRL / bilgisayarımda arama
• WIN+L / kullanıcı degiştirme kapatmadan
• WIN+M / küçültme veya restore etme sayfaları
• WIN+R / çalıştırı açar WIN+TAB / açık olan sayfalarda geçiş

WINDOWS EXPLORER KISAYOLLARI :
• ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menüsü
• CTRL+ESC / windows menusu
• ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olayları kapatır
• CTRL+A / bütün parçaları seçer
• CTRL+X / seçili kısmı keser
• CTRL+C / seçili kısmı kopyalar
• CTRL+V / seçili kısmı yapıştırır
• CTRL+Z / geri döner son yapılana
• CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru sıralar
• TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme
• SHIFT+DELETE / direk silme
• BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime işlemi
• ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
• F10 / aktif sayfanın menusu
• F6 / adress bara gider /
• F5 / sayfayı yenıler
• F3 / arama ögesi
• F2 / ismini degistirme seçili ögenin
• Internet Explorer Shortcuts ;
• CTRL+A / bütün sayfanın seçimi
• CTRL+D / favorite ekler
• CTRL+E / aktif sayfada arama yapar
• CTRL+F / sayfada bulma
• CTRL+H / geçmiş sayfasını açar
• CTRL+I / favorite sayfalarının oldugu kısmı açar
• CTRL+N / yeni pencere açar
• CTRL+O / yenı lokasyonlar gider
• CTRL+P / printer menusu
• CTRL+S / degisiklikleri kaydeder
• CTRL+W / aktif sayfayı kapatır
• CTRL+ENTER/ basına www ve sonuna .com koymayı yapar Asi
• SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar
• BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider
• ALT+HOME / anasayfaya gider
• HOME / sayfanın başına gider
• TAB / Itemler arasında atlamayı sağlar
• END / sayfanın sonuna gider
• ESC / açılan sayfayı sonlandırır
• F11 / tam ekran yapar sayfayı
• F5 / sayfayı yeniler
• F4 / adress barı açar
• F6 / adress bara gider
• ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya g*türür
• SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider
• SHIFT+F10 / sağ tus olayı
• SHIFT+TAB / geri tab olayı
• CTRL+C / kopyalama
• CTRL+V / yapıştırma
• ENTER / aktif etmek /
• F1 / internet explorer help

This entry was posted in Bilişim. Bookmark the permalink.